Các loại phòng Home stay

Phòng Twin

Phòng Twin

300.000 vnđ

Phòng Twin

Phòng Twin

300.000 vnđ

Phòng Quad VIP

Phòng Quad VIP

600.000 vnđ

Phòng Family 6

Phòng Family 6

750.000 vnđ

Phòng Family 6

Phòng Family 6

800.000 vnđ

Tin tức

Vực Hòm

Vực Hòm

24.04.2019

Hello Madam

Hello Madam

06.03.2019

Cúc vàng

Cúc vàng

17.02.2019

Góc nhỏ

Góc nhỏ

15.01.2019

Hoa và Nắng

Hoa và Nắng

12.01.2019

Mẫu nhà..

Mẫu nhà..

06.01.2019

Xin chào 2019

Xin chào 2019

01.01.2019

Sofa checkin

Sofa checkin

31.12.2018

Căn gác nhỏ

Căn gác nhỏ

30.12.2018